หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

                    พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป   การที่มี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์กระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อบุคคล ประชาชน  สังคม  จึงต้องมีความควบคุมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

                    การกระทำความผิดที่เข้าข่าย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
           1.  การเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
           2.  การทำความเสียหาย  ทำลาย  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ
           3.  การทำลายระบบของผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ
           4.  การส่งข้อมูลเพื่อรบกวนการทำงานของผู้อื่น
           5.  การจำหน่ายชุดคำสั่งเพื่อใช้ในการกะรทำความผิด
 
                   ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
           1.  ผู้ที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ว่าโดยระบบโทรศัพท์  ระบบดาวเทียม  ระบบวงจรเช่าหรือบริการสื่อไร้สายต่าง ๆ
           2.  ผู้ให้เช่าบริการระบบคอมพิวเตอร์หรือให้เช่าบริการโปรแกรมประยุกต์ (Host  Service  Provider)
           3.  ผู้ใช้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทาง  Application  ต่างๆ

                  ผู้ให้บริการทั้งที่เสียค่าบริการหรือไม่ก็ตาม  ต้องเก็บข้องมูลเท่าที่จำเป็น  เพื่อที่จะสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้  ไม่ว่าจะเป็น  USERNAME  หรือ PIN CODE  ไว้ไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง  หากผู้ให้บริการไม่เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ถือว่ากระทำความผิดและอาจถูกปรับสูงถึง 500,000  บาท

                 พ.ร.บ. นี้จะมีผลกระทบกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตโดยทั่วไป  เพราะหากท่านทำให้เกิดการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์(ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม) ก็อาจมีผลต่อตัวท่านเอง  ที่สำคัญคือผู้ให้บริการซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดบริการอินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่น ต้องดูแลรับผิดชอบอย่างรอบคอบในฐานะ "ผู้ให้บริการ"

                ข้อควรปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

          1.  ไม่ควรบอก Password  แก่ผู้อื่น
          2.  อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าเน็ต
          3.  อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้ารหรือที่ทำงานโดยไม่มีมาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งานและเข้ารหัสลับ
          4.  อย่าเข้าสู่ระบบด้วย  USER  ID  และPASSWORD  ที่ไม่ใช่ของท่านเอง
          5.  อย่านำ USER  ID  และ  PASSWORD  ของผุ้อื่นไปใช้ง่านหรือเผยแพร่
          6.  อย่าส่งต่อภาพหรือข้อความที่ผิดกฏหมาย
          7.  อย่ากด " Remember me"  หรือ  "Remember  password"  ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ และอย่า  Log-in เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ
          8.  อย่าใช้  Wifi  ,Wireless  LAN  ที่เปิดให้ใช้ฟรีโดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล


                       การกระทำผิดทางอาญาตาม  พ.ร.บ.  คอมพิวเตอร์
          1.  เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้วยังแอบเข้าไป
                     จำคุก  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  10,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          2.  รู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นแล้วบอกต่อ
                  จำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  20,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          3.  แอบไปเจาะข้อมูลของผู้อื่นที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
                  จำคุกไม่เกิน  2  ปี  หรือปรับไม่เกิน  40,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          4.  ดักจับข้อมูลของผู้อื่นระหว่างการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                 จำคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือปรับไม่เกิน  60,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          5.  ไปแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
                 จำคุกไม่เกิน  5  ปี  หรือปรับไม่เกิน  100,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          6.  ส่ง  packer  หรือ  message  หรือ  virus  หรือ  trojan  หรือ  worm หรืออะไรก็ตามเข้าไปก่อกวนระบบผู้อื่น
                 จำคุกไม่เกิน  5  ปี  หรือปรับไม่เกิน  100,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
          7.  ส่งข้อมูลหรือ E-Mail  ให้ผู้อื่นซ้ำ ๆ โดยที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ
                 ปรับไม่เกิน  100,000  บาท
          8.  ความผิดร่วม  ข้อ5  กับข้อ 6 ทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความเสียหาย
                 จำคุกไม่เกิน  10  ปี  และปรับไม่เกิน  200,000 บาท
               หากก่อความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ  เศรษฐกิจ  และสังคม
                 จำคุกตั้งแต่  3-5  ปี  และปรับตั้งแต่  60,000 - 300,000  บาท
          9.  ถ้าเป็นผูผลิตซอฟต์แวร์เพื่อทำการกระทำความผิดข้างต้นหลายข้อ
                 จำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  20,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
         10.  สร้างภาพโป๊  เรื่องเท็จ  ทำการปลอมแปลง  กระทำการใดๆ  ที่กระทบความมั่นคง  ก่อการร้าย  และส่งต่อข้อมูลทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น
                  จำคุกไม่เกิน  5  ปี  หรือปรับไม่เกิน  100,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
         11.  เจ้าของเว็บ สนับสนุน / ยินยอมให้เกิดข้อ 10.
                  จำคุกไม่เกิน  5  ปี  หรือปรับไม่เกิน  100,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
         12.  เอารูปบุคคลอื่นมาตัดต่อแล้วเอาไปเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์
                  จำคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือปรับไม่เกิน  60,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น